Student Vacancy

STUDENTS VACANCY POSITION AS ON 01.10.2018

Shift-I                  
CLASS Enrolment Vacancies GEN SC ST EWS PH Total Vacancies Remarks
I 76 4           4 -
II 77 3           3 -
III 72 8           8 -
IV 71 9           9 -
V 78 2           2 -
VI 76 4           4 -
VII 78 2           2 -
VIII 77 3           3 -
IX 93 7           7 -
X 63 17           17 No Direct Admission into Class X
XI SCI 65 15           15 -
XI COM 31 9           9 -
XII SCI 57 23           23 No Direct Admission into Class XII
XII COM 24 16           16 No Direct Admission into Class XII
Total 938 122           122 -
Shift-II                  
CLASS Enrolment Vacancies GEN SC ST EWS PH   Remarks
I 37 3           3 -
II 33 7           7 -
III 40 0           0 -
IV 40 0           0 -
V 40 0           0 -
VI 42 0           0 -
VII 41 0           0 -
VIII 40 0           0 -
IX 47 0           0 -
X 27 13           13 No Direct Admission into Class X
Total 387 23           23 -